BeReal Survey


Hej!

Tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning om användningen av kaminer (pellets och vedkaminer och insatser). Denna undersökning genomförs inom hela Europa och resultaten kommer att bli en viktig del i det europeiska forskningsprojektet "Bereal" för att utveckla avancerade testmetoder för småskalig förbrännngsutrustning som bättre speglar drift i verkligheten.

Dina svar är anonyma och konfidentiella och används endast i samband med forskning för detta projekt. Vi beräknar att det kommer att ta cirka 10 minuter att fylla i enkäten. Observera att alla frågor som är markerade med en asterisk (*) kräver ett svar för att kunna gå vidare i undersökningen. Övriga frågor kan hoppas över om du inte vet svaret.
För att starta undersökningen: klicka på knappen ”Nästa” nedan.
 
Om du har några frågor vänligen skickade ett mail till bereal@hs-rottenburg.de
 
 
Med vänliga hälsningar,
Marius Wöhler - på uppdrag av Bereal projektkonsortiet